Betere beoordeling van beschermde planten in quickscans

 

Stappen zetten naar een betere beoordeling van beschermde planten in quickscans!

In Nederland zijn 75 plantensoorten beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Wnb) en 3 plantensoorten onder de Europese Habitatrichtlijn (HR) die binnen Nederland voorkomen. Dit zijn soorten die bedreigd tot ernstig bedreigd zijn. De groeiplaatsen zijn divers. Sommige beschermde soorten komen voor in natuurgebieden zoals de groene nachtorchis op hellingbossen. Of...

Wij gaan verhuizen

Sinds onze eerste kantoorruimte in april 2018 zijn we gegroeid van een team van vijf collega's naar momenteel veertien collega's. Hoewel we nog steeds grotendeels vanuit huis werken, vinden sommige collega's het fijn om regelmatig op kantoor te werken. Momenteel hebben we slechts zes werkplekken beschikbaar, dus werd het tijd voor wat extra vierkante meters. Gelukkig is er een grote flexibiliteit aan ruimtes in de omgeving van ons kantoor. In het kantoorgebouw...

Port of Amsterdam gaat voor behoud van biodiversiteit bij afnemende grondoppervlakte

 

Port of Amsterdam is het havengebied ten westen van Amsterdam. Het gebied is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. Vijf procent van dit terrein is momenteel nog niet uitgegeven, dus onbebouwd. Deze terreinen zijn braakliggend en vallen in de regeling ‘tijdelijke natuur’. In het kort houdt deze regeling in dat er natuur op deze terreinen mag ontstaan, die volgens de wet ontruimd mag worden om ruimte te geven aan economische ontwikkeling. Door...

Een kijkje in het werk van vleermuisonderzoeker Alex

Wij komen in actie voor de biodiversiteit

Biodiversiteit is een actueel onderwerp. De afgelopen maanden wordt er in het nieuws bijna wekelijks over dit onderwerp gesproken. En dan helaas niet omdat het nu zo goed gaat met de biodiversiteit – integendeel. NRC meldde op 6 mei 2019 het volgende: “Honderden wetenschappers uit meer dan vijftig landen waarschuwen in een mondiaal rapport voor de steeds snellere achteruitgang van natuurareaal en soortenrijkdom.”

 

Hoewel dit zeer zorgwekkend is, is...